Skolevejen

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.

 

Skolepatruljen

Der er skolepatrulje ved to fodgængerfelter, H.C. Andersensvej og Gl. Viborgvej, på følgende tidspunkter:

Om morgenen fra 07:45-08:00

Om eftermiddagen 14:00-14:15

Alle elever har pligt til at rette sig efter skolepatruljens anvisninger.

Sikker trafik

www.sikkertrafik.dk/skole kan du læse mere om trafiksikkerhed for skoleelever og bl.a. finde oplysninger om cykelprøve, skolepatruljer og meget mere.