Førskole

Samarbejde mellem skole og børnehave

Sammen med børnehaverne i Hornbæk skoledistrikt udarbejdes en forpligtende samarbejdsaftale mellem skole og daginstitutioner og en heraf følgende handleplan for hvordan der alligevel kan arbejdes med et førskoletilbud, som sikrer en tryg og glidende overgang for barnet fra dagtilbud til skole. Der vil være fokus på relationer, trivsel og udfordringer som udvikler barnets nysgerrighed, videbegær, lyst til at lære mere og til at gøre barnet fortrolig med skolen.

Tryg og glidende overgang

Førskoleområdet er det tilbud, der i perioden fra 1. marts til skolestart er på en række skoler for at sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende 0. klasses elever.

Herved får barnet kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til barnet og forældrene inden skolestart.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Førskole på Hornbæk Skole