Skolens fag

På siden her kan du læse mere om skolens fag.

Beskrivelse

Hvilke fag på hvilke klassetrin

Fag

Klassetrin

Humanistiske fag

Dansk

Alle klassetrin

Engelsk

1.-9. klassetrin

Kristendomskundskab

Alle klassetrin, bortset fra det hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Historie

3.-9. klassetrin

Tysk eller Fransk

5.-9. klassetrin

Samfundsfag

8.-9. klassetrin

Naturfag

Matematik

Alle klassetrin

Natur/teknologi

1.-6. klassetrin

Geografi

7.-9. klassetrin

Biologi

7.-9. klassetrin

Fysik/kemi

7.-9. klassetrin

Praktiske/musiske fag

Idræt

Alle klassetrin

Musik

1.-6. klassetrin

Billedkunst

1.-5. klassetrin

Håndværk og design

På et eller flere klassetrin inden for 4.-7. klassetrin

Madkundskab

På et eller flere klassetrin inden for 4.-7. klassetrin

I undervisningen i folkeskolen indgår desuden følgende obligatoriske emner:

  • Færdselslære
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

  • Uddannelse og job

En elev kan fritages for et 2. fremmedsprog (tysk eller fransk), men der skal i så fald planlægges alternativ undervisning for eleven i disse timer.

En elev kan fritages for undervisning i kristendomskundskab, såfremt forældrene skriftligt over for skolens leder erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning.

Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning skal bruges til at supplere undervisningen i fagene, så eleverne i højere grad kommer til at koble teori og praksis. Undervisningen skal også i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen, som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante.

 

Den understøttende undervisning ligger ud over undervisningen i fagene.

 

Den understøttende undervisning kan både have et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

 

Du kan læse mere om understøttende undervisning på Undervisningsministeriets hjemmeside.