UU-vejledning

UU er en forkortelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning rådgiver om bl.a. uddannelse og job og har til opgave at lave kollektiv vejledning for alle elever i 7.-10. klasse. På alle grundskoler er der tilknyttet en UU-vejleder. UU-vejlederen kan bl.a. hjælpe eleverne med:

  • at udarbejde deres uddannelsesplan i 8., 9. og 10. klasse.

  • at afklare ønsker til uddannelse og erhverv m.m. efter grundskolen.

  • at finde oplysninger om og besøg på ungdomsuddannelserne m.m.

  • at finde oplysninger om arbejdsmarkedet.

  • at finde praktiksteder.

  • at lave en ansøgning til uddannelse efter grundskolen.

Du kan læse mere om UU Randers og vejledning i 7.-9. klasse her.

Gode links

www.ug.dk – stor oversigt over erhverv og uddannelser

www.minfremtid.dk – stor database med tekst, billeder og videoer fra Studie og Erhverv

www.brobygning.net – oversigt over brobygningsforløb

www.evejledning.dk – hjælp til unge og forældre, også i aftentimerne og i weekenden

www.uvm.dk – undervisningsministeriets hjemmeside med love og bekendtgørelser

www.efterskole.dk – efterskoleforeningens hjemmeside med beskrivelser af samtlige efterskoler