Hornbæk Skoles SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse.

Hanne Hansen er daglig leder af Hornbæk Skoles SFO.