Hornbæk Skoles Juniorklub

Juniorklubben er et fritidstilbud til børn fra 4.-7. klasse.

Henrik Kragh er daglig leder af Hornbæk Skoles Juniorklub.

Pr. 1/1 2018 er taksten 505,- pr. måned. (Juli betalingsfri).

Der ydes ikke søskendetilskud. Ligeledes ydes der ikke økonomisk friplads til juniorklubber i skoleregi.