Mellemrummet

Mellemrummet
 
Mellemrummet er et tilbud til eleven der i en kortere periode har brug for en særlig indsats i en ny og mindre konstellation.
I mellemrummet tager eleven, forældrene og skolen et fælles ansvar for en samlet indsats således elevens trivsel og udvikling i skolen bedres.

Målgruppen er primært elever som:

  • Har svært ved at overskue og gennemføre en skoledag
  • Er udfordret på fællesskabet
  • Har sociale eller følelsesmæssige udfordringer
  • Har udfordringer ift koncentration og arbejdsinterval

Vi bygger bro mellem klassen og mellemrummet, ved at afdække og styrke barnets resurser, udvikle nye relevante strategier og overføre dem til hverdagen i klassen.
Formålet er at eleven kan vende styrket tilbage til læringsfællesskabet i klassen.
 
I mellemrummet tilbyder vi også et skærmet frikvarters tilbud.
Her afholdes dagens pauser i rolige omgivelser med mulighed for deltagelse i en voksenstyret fællesaktivitet.

Skolens personale kan indstille til et forløb i mellemrummet via ansøgning til ledelsen.